Selasa, 03 Juli 2012

Keajaiban Surat Al-Ikhlas Untuk Melimpahkan Rezeki

Yang muslim pasti tau kan surat al-ikhlas? Surat al-ikhlas adalah surat ke 112 dalam Al-qur'an. Surat ini tergolong surah Makkiyah, terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadap-Nya. Kalimat inti dari surah ini, "Allahu ahad, Allahus shamad" (Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung), sering muncul dalam uang dinar emas pada zaman Kekhalifahan dahulu. Sehingga, kadang kala kalimat ini dianggap sebagai slogan negara Khilafah Islamiyah, bersama dengan dua kalimat Syahadat. Tahukah kamu kalau surat al-ikhlas mempunyai faedah yang sangat besar untuk melimpahkan rezeki, memperoleh pahala dan pengampunan dosa? Berikut penjelasannya.

beberapa manfaat pembacaan surat Al Ikhlas : 1. Membaca surat Al Ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai. 2. Barangsiapa yang membaca surat Al Ikhlas ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang beriman kepada Malaikat, Rosul dan kitab-kitab Allah. 3. Barang siapa membaca Al Ikhlas sebanyak satu kali, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al Qur'an sebanyak 10 Juz. Maka jika dibaca tiga kali, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca sebanyak 30 Juz. 4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebelas kali setiap selesai sholat subuh maka dirinya akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut. 5. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali akan disediakan sebuah rumah yang indah di syurga. 6. Barang siapa yang membaca surat Al Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari dengan niat berzikir, mencari kemudahan dan rezeki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan.

Dikutip dari: http://ratih-yuna.blogspot.com/2011/06/keajaiban-surat-al-ikhlas-untuk.html
Hak Cipta Milik BRAY
Beberapa manfaat membaca Surat Al-Ikhlas :
  1. Membaca surat al-ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai.
  2. Barang siapa membaca surat al-ikhlas, akan mendapat pahala sebagaimana orang-orang yang beriman pada malaikat, rasul dan kitab Allah.
  3. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebanyak 1 kali, pahalanya sama dengan membaca al-qur'an sebanyak 10 juz, maka jika dibaca 3 kali pahalanya sama dengan 30 juz (khatam al-qur'an).
  4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebanyak 10 kali setiap selesai salat subuh, maka ia akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut.
  5. Barangsiapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali, akan disediakan sebuah rumah yang indah di surga.
  6. Barangsiapa membaca surat al-ikhlas 1000 kali tiap hari dengan niat berdzikir, mencari kemudahan dan rizki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan.


Begitu besarnya faedah surat al-ikhlas yang hanya 4 ayat ini, kenapa kita tak segera memanfaatkannya?
beberapa manfaat pembacaan surat Al Ikhlas : 1. Membaca surat Al Ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai. 2. Barangsiapa yang membaca surat Al Ikhlas ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang beriman kepada Malaikat, Rosul dan kitab-kitab Allah. 3. Barang siapa membaca Al Ikhlas sebanyak satu kali, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al Qur'an sebanyak 10 Juz. Maka jika dibaca tiga kali, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca sebanyak 30 Juz. 4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebelas kali setiap selesai sholat subuh maka dirinya akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut. 5. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali akan disediakan sebuah rumah yang indah di syurga. 6. Barang siapa yang membaca surat Al Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari dengan niat berzikir, mencari kemudahan dan rezeki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan.

Dikutip dari: http://ratih-yuna.blogspot.com/2011/06/keajaiban-surat-al-ikhlas-untuk.html
Hak Cipta Milik BRAY
beberapa manfaat pembacaan surat Al Ikhlas : 1. Membaca surat Al Ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai. 2. Barangsiapa yang membaca surat Al Ikhlas ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang beriman kepada Malaikat, Rosul dan kitab-kitab Allah. 3. Barang siapa membaca Al Ikhlas sebanyak satu kali, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al Qur'an sebanyak 10 Juz. Maka jika dibaca tiga kali, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca sebanyak 30 Juz. 4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebelas kali setiap selesai sholat subuh maka dirinya akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut. 5. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali akan disediakan sebuah rumah yang indah di syurga. 6. Barang siapa yang membaca surat Al Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari dengan niat berzikir, mencari kemudahan dan rezeki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan.

Dikutip dari: http://ratih-yuna.blogspot.com/2011/06/keajaiban-surat-al-ikhlas-untuk.html
Hak Cipta Milik BRAY
beberapa manfaat pembacaan surat Al Ikhlas : 1. Membaca surat Al Ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai. 2. Barangsiapa yang membaca surat Al Ikhlas ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang beriman kepada Malaikat, Rosul dan kitab-kitab Allah. 3. Barang siapa membaca Al Ikhlas sebanyak satu kali, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al Qur'an sebanyak 10 Juz. Maka jika dibaca tiga kali, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca sebanyak 30 Juz. 4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebelas kali setiap selesai sholat subuh maka dirinya akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut. 5. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali akan disediakan sebuah rumah yang indah di syurga. 6. Barang siapa yang membaca surat Al Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari dengan niat berzikir, mencari kemudahan dan rezeki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan.

Dikutip dari: http://ratih-yuna.blogspot.com/2011/06/keajaiban-surat-al-ikhlas-untuk.html
Hak Cipta Milik BRAY