Selasa, 25 September 2012

Asal Usul Kabupaten Grobogan Dalam Bahasa Jawa

Sejarah Kabupaten Grobogan dalam bahasa Jawa-Miturut cerito ingkang beredar ing daerah Grobogan, saknalika pasukan Demak nang ngisor pimpinan Sunan Ngudung lan Sunan Kudus nyerbu menyang puser kerajaan Mojopahit. Ing jero pertempuran kesebut pasukan Demak nyaka kemenangan gemilang. Ambrola kerajaan Mojopahit. Nalika Sunan Ngundung mleboni Istana, dheweke nemu akeh pusaka Mojopahit sing ditinggalake. Benda-benda kuwi dikumpulake lan dimlebokake sakjroning siji grobog, banjur digawa dadi barang boyongan menyang Demak.
Kadadean kesebut gawe bungahe ati Sunan Ngudung. Dadi kenangan, mula panggon kesebut diwenehi jeneng Grobogan yaiku panggon ngrupa grobog.

Ing dhuwur sampun digenahake, menawi grobog yaiku siji kotak persegi dawa sing digunakne kanggo nyimpan dhuwit utawa barang sing digawe saka kayu. Sok-sok nduwe bentuk bunder, ben gampang nggawane lan karo cepet bisa dislametake yen ana bahaya ingkang ngancam, kaya ta bahaya kobongan. Ning grobog uga bisa nduwe arti kandang sing nduwe bentuk kotak kanggo mengangkut kewan buas (kayata: macan) pakoleh tangkepan saka perburuan. Grobog kesebut bisa uga digunakne dadi piranti panangkep macan. Grobog iki biyasa karan Grobog utawa bekungkung (nek cilik karan: jekrekan kanggo nangkep tikus) (Geriecke lan Roorda, 1901 : 569).

Saka panggenahan ing dhuwur, Grobogan asale saka tembung Grobog menwai digawe salam pangucapane dadi "grogol". Yaiku piranti kanggo nyekel kewan buas. Ing Kotamadya Surakarta ana desa nduwe jeneng Grogolan, sing mbiyen digunakake kanggo panggon ngumpulake macan pakoleh perburuan (digrogol utawa dikrangkeng). Ing watesan Kotamadya Surakarta karo Kab. Dati II Sukoharjo ana desa sing nduwe jeneng desa Grogol, Kec. Grogol, dheweke daerah perburuan Sunan Surakarta lan Pajang nang zaman kerajan.

Sadalan karo panggenahan nang dhuwur, mula Grobogan yaiku siji daerah sing digunakake dadi daerah perburuan. Lan jebulane daerah iki ngrupakne daerah perburuan Sultan Demak (Atmodarminto, 1962 : 119) utawa ngrupakne daerah kanggo ndelik para bandit lan penyamun zaman kerajan Demak Pajang (Atmodarminto, 1955 : 123). Nang zaman Kartasura daerah iki ngrupakne daerah panggon tinggal tokoh-tokoh gagah wani jero berperang (Babad Kartosuro, 79), kaya ta : Adipati Puger, Pangeran Serang, Ng. Kartodirjo, lan liya-liyane.

Samana jeng Suitan karsa lelangen, amburu sato ing wanadri, Trenggono kadherekaken para abdi, nggaring sela wus laju maring anggrogol sato wana. (Admadarminto, 1062 : 19).

Ing jero abad XIX, daerah Grobogan ngrupakne daerah kanggo ndelik para pahlawan rakyat pambabagan kekuwasan kolonial Belanda, bebarengan karo daerah Sukowati. Daerah iki cocok banget dadi daerah persembunyian, amarga ngrupakne daerah alas jati sing lebat lan berbukit-bukit.

Sakmeniko asal usul utawa sejarahe kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ing bahasa Jawa, mugi saget menehi manfaat.