Jumat, 09 September 2016

Hati-hati Terhadap Ulama Yang Lebih Bahaya Dari Dajjal

Dajjal akan keluar di akhir zaman untuk menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa, hingga masuk ke neraka. Dajjal ini sangat berbahaya dan harus diwaspadai, itulah sebabnya dalam takhiyat akhir ada doa tambahan agar terhindar dari fitnah dajjal.

Meski sangat berbahaya, ternyata ada yang lebih berbahaya lagi dari kemunculan dajjal. Di dalam buku Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan dajjal yang bukan dajjal. 
Dajjal / Gambar via youtube.com
Menurut beliau, dajjal tersebut bukanlah dajjal yang sesungguhnya, namun malah mengarah kepada sosok ulama. Bagaimana bisa ulama malah disebut sebagai dajjal yang bukan dajjal? Ulama seperti apakah yang dimaksud?

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam telah mensabdakan : “Aku sangat menghkawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal.” Sebagian sahabat bertanya, “Siapakah yang engkau maksud, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam menjawab, “Ulama yang buruk.”

Jika dajjal itu nyata bentuknya, serta dapat dikenali dengan jelas ciri-cirinya, dimana diantaranya bermata satu, serta di dahinya terdapat tulisan kafir, maka lain dengan ulama dajjal yang bukan dajjal. 

Ulama yang buruk, meski lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia, namun ia juga mengajak manusia untuk mengarah kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya.

Sebagaimana diketahui, tindakan lebih mudah ditiru manusia daripada perkataan. Bahkan, banyak juga ditemui sebuah omongan yang tidak berfungsi jika sudah bertentangan dengan perbuatan.

Menurut Imam al-Ghazali, lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya, dibandingkan dengan kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata.

Maka dari itu, kita harus sangat mewaspadai kemunculan orang-orang yang lebih berbahaya daripada dajjal ini, terlebih tanda-tanda akhir zaman sudah mulai terlihat. 

Yaa muqollibal qulub tsabbit qolbi ‘ala diinik” artinya ‘Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu’ (HR. Tirmidzi)